MENU

Front Group

Ammattitaito, rohkeus ja innovatiivisuus – laatusanoja, jotka haluamme sinun kokevan Frontin asiakkaana. Tule keskustelemaan tarpeisiisi parhaiten sopivasta sijoitus- ja palveluratkaisusta.

 

Päätoimipaikka

Aleksanterinkatu 48 A 6.krs, 00100 Helsinki

Puhelin 09-6829 800

Faksi 09-6829 8010

Maltillinen Sijoitusrahasto

Tulosta Rahastoesitteet -ja dokumentit

Malttia Matkaan

Front Maltillinen Sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa keskipitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto valitulla riskitasolla. Rahaston sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri omaisuusluokkien kesken. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sellaisiin sijoituskohteisiin joiden sijoitustoiminnan tavoitteena on seurata tietyn osake-, korko-, luotto-, hyödykeindeksin, tai näiden yhdistelmään, kehitystä. Tämä tehdään pääasiassa hyödyntämällä ETF-muotoisia pörssilistattuja rahastoja. Front Maltillinen sijoitusrahaston osakeriski on neutraalitilanteessa 20 %. Rahaston tarkoituksena on tarjota Front Strategia Sijoitusrahastoa korkopainotteisempi ja matalariskisempi varainhoidon perusta.

Markkinakommentti

Markkinatunnelma jatkui päämarkkinoilla kohtuullisen positiivisena toukokuussa. Eurooppa hyötyi erityisesti poliittisen tilanteen rauhoittamisesta Ranskan presidenttivaalien jälkeen ja suhdanneodotusten vahvistumisesta. Ranskan kesäkuun parlamenttivaaleissa näyttää presidentin uuden puoleen kannatus olevan hyvällä tasolla, mikä myöskin edesauttaa positiivista tunnelmaa politiikan osalta. Britannian kesäkuun vaalit vaikuttivat maan osake- ja valuuttamarkkinoihin kuun aikana. Yhdysvalloissa osakemarkkinat tekivät uusia ennätyksiä, mutta tilastotiedot ovat olleet ristiriitaisia ja tarkempaa tietoa uuden hallinnon verouudistuksesta ja infrastruktuuriohjelmista odotetaan vielä. Tästä huolimatta FED näkee talouskasvun vahvistuvan, joten koronnoston todennäköisyys seuraavassa kokouksessaan 14.6. on hyvin todennäköistä. Kehittyvillä markkinoilla oli Brasilia fokuksessa, kun myös maan nykyinen presidentti ajautui korruptioskandaaliin liittyviin ongelmiin, mikä sai sekä osakkeiden, että valuutan arvo laskemaan voimakkaasti.

Toukokuun osakemarkkinakehitys oli positiivinen länsimaiden markkinoilla, mutta vahvistuva euro heikensi eurosijoittajan ei-eur tuottoja (S&P 500 TR-indeksi +1,4 % / -1,6 % euroissa, Stoxx 600 TR-indeksi 1,5 %, OMX Helsinki Cap GI + 2,3). Myös kehittyvillä markkinoilla kehitys oli yleistasolla positiivinen (MSCI Emerging Markets TR –indeksi + 3,0% / -0,3 % euroissa). Euroalueen korkosijoitusten osalta sekä valtiolainat että IG ja HY yrityslainat tuottivat positiivista tuottoa.

Toukokuussa nostettiin saksalaisten osakkeiden painoa puolella prosenttiyksiköllä. Toukokuun tuotto (A1-sarja) oli -0,38 %.

Arvostushistoria

 • A1
 • A2
 • A3
 • A4
 • B1
 • B2
 • B3

Omaisuusluokkajakauma

 • Käteinen EUR - 9.71 %
 • Käteinen GBP - 0.81 %
 • Käteinen USD - 0.89 %
 • Yrityslainat HY - 24.81 %
 • Yrityslainat IG - 26.03 %
 • Osakkeet DM - 12.11 %
 • Osakkeet EM - 8.21 %
 • Valtionlainat - 17.44 %

Tuotto- ja Riskiluvut

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3
ISIN FI4000148242 FI4000148259 FI4000148267 FI4000148275 FI4000157789 FI4000157797 FI4000157805
NAV 130.31 128.1 132.25 126.63 123.9 128.1 132.25
1 päivä -0.02 % -0.03 % -0.01 % -0.03 % -0.02 % -0.03 % -0.01 %
1 viikko -0.09 % -0.1 % -0.07 % -0.11 % -0.09 % -0.1 % -0.07 %
1 kuukausi 0.3 % 0.24 % 0.36 % 0.19 % 0.3 % 0.24 % 0.36 %
YTD 1.3 % 0.93 % 1.62 % 0.67 % -1.71 % 0.93 % 1.62 %
1 year 4.64 % 3.86 % 5.33 % 3.32 % 1.53 % 3.86 % 5.33 %
Aloituspäivästä 1.2 % -0.51 % 2.71 % -1.65 % 2.04 % 5.86 % 8.59 %
Volatiliteetti 30 päivää 1.89 % 1.9 % 1.89 % 1.9 % 1.89 % 1.9 % 1.89 %
Volatiliteetti 1 vuosi 3.05 % 3.05 % 3.05 % 3.05 % 4.3 % 3.05 % 3.05 %
Volatiliteetti aloituspäivästä 5.1 % 5.1 % 5.1 % 5.11 % 5.44 % 4.76 % 4.75 %
Sharpen luku 1.63 1.37 1.86 1.19 0.43 1.37 1.86

Perustiedot

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3
ISIN FI4000148242 FI4000148259 FI4000148267 FI4000148275 FI4000157789 FI4000157797 FI4000157805
Osuussarja Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu Tuotto Tuotto Tuotto
Minimimerkintä 1 000 000 € 10 000 € 30 000 000 € 100 € 1 000 000 € 10 000 € 30 000 000 €
Merkintäpalkkio 0 % 1,00 % 0 % 2,00 % 0 % 1,00 % 0 %
Lunastuspalkkio 0 % 1,00 % 0 % 2,00 % 0 % 1,00 % 0 %
Hallinnointipalkkio 0,75 % 1,50 % 0,10 % 2,00 % 0,75 % 1,50 % 0,10 %
Säilytyspalkkio 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Tuottosidonnainen palkkio No No No No No No No
Juoksevat kulut 1,13 % 1,88 % 0,48% 2,38 % 1,13 % 1,88 % 0,48 %
Riskiluokka 3 3 3 3 3 3 3

Rahaston säännöt ja avaintietoesite ovat vapaasti saatavissa Front Capital Oy:stä sekä osoitteesta www.front.fi. Rahastoa hallinnoi Front Varainhoito Oy (Y-tunnus:2045142-3, kotipaikka Helsinki), Aleksanterinkatu 48 A 6. krs, 00100 Helsinki. Sijoitusrahaston myynnistä ja salkunhoidosta vastaa Front Capital Oy (Y-tunnus 2045856-1, kotipaikka Helsinki), Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki.

Tämä raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Raportti ei ole kehotus merkitä tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia. Raporttia ei tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perusteena vaan sijoittajan on tutustuttava rahaston avaintietoesitteeseen sekä rahastoesitteeseen, jotka löytyvät osoitteesta www.front.fi. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista emmekä tietojen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Historiallinen tuotto tai tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. On mahdollista, että sijoituksen voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan.

Muut Rahastot