MENU

Front Group

Ammattitaito, rohkeus ja innovatiivisuus – laatusanoja, jotka haluamme sinun kokevan Frontin asiakkaana. Tule keskustelemaan tarpeisiisi parhaiten sopivasta sijoitus- ja palveluratkaisusta.

 

Päätoimipaikka

Aleksanterinkatu 48 A 6.krs, 00100 Helsinki

Puhelin 09-6829 800

Faksi 09-6829 8010

Signal Erikoissijoitusrahasto

Tulosta Rahastoesitteet -ja dokumentit

Trendillä ratsastaen

Front Signal Erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kvantitatiivista trendi- ja momentum -strategiaa hyödyntämällä saavuttaa hyvä pääoman turva ja korkea pitkän aikavälin tuotto. Rahaston sijoitukset hajautetaan enintään kolmeen positiivisen trendin ja momentumin sijoituskohteeseen/ omaisuusluokkaan. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sellaisiin sijoituskohteisiin joiden sijoitustoiminnan tavoitteena on seurata tietyn osake-, korko-, luotto-, hyödykeindeksin, tai näiden yhdistelmän, kehitystä. Tämä tehdään pääasiassa hyödyntämällä ETF-muotoisia pörssilistattuja rahastoja. Rahaston varat voivat olla myös kokonaan käteisenä ja osa käteisosuudesta voi olla valuuttamääräisenä. Front Signal Erikoissijoitusrahaston sijoituskohteiden koostumus voi vaihdella merkittävästi eri ajankohtina. Rahaston tarkoituksena on tarjota uudentyyppinen ja vahvasti kantaaottava varainhoidon ratkaisu perinteisen varainhoidon rinnalle.

Markkinakommentti

Euro jatkoi heinäkuussakin vahvistumistaan ja esim. EUR/USD -kurssi on vahvimmillaan sitten vuoden 2014. Globaalisti euroa vastaan heikentyneet valuutat ovat kompensoineet osakeindeksien nousun paikallisissa valuutoissa. Myös euroopan osakemarkkinat taittuivat loppukeväästä laskuun palautuen takaisin maaliskuun lopun tasolleen. Tunnelma markkinoilla jatkuu odottavana, mutta suurempia korjausliikkeitä ei edelleenkään ole nähty.

Rahaston sijoituksiin ei heinäkuussa tehty muutoksia, mutta sen sijoituskohteena oleva Itä-Eurooppa ETF lopettaa toimintansa ja siihen sijoitetut varat palautuvat sijoittajille elokuun alussa. Mallin mukaan uudet sijoitukset tulevat kohdistumaan kehittyvien markkinoiden ja euroopan osakemarkkinoille. Heikosta momentumista johtuen sijoitussäännöt ovat kuitenkin toistaiseksi estäneet uusien sijoitusten tekemisen.

Arvostushistoria

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

Omaisuusluokkajakauma

  • Käteinen EUR - 89.15 %
  • Käteinen USD - 1.39 %
  • Osakkeet EM - 9.45 %

Tuotto- ja Riskiluvut

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000210455 FI4000210463 FI4000210471 FI4000210489
NAV 92.59 92.8 93.11 92.27
1 päivä 0.04 % 0.04 % 0.04 % 0.03 %
1 viikko 0.01 % -0 % 0.01 % -0.01 %
1 kuukausi -0.46 % -0.54 % -0.46 % -0.58 %
YTD -5.61 % -5.35 % -5.18 % -5.65 %
1 year -7.24 % -7.09 % -6.72 % -7.56 %
Aloituspäivästä -7.41 % -7.2 % -6.89 % -7.73 %
Volatiliteetti 30 päivää 1.61 % 1.63 % 1.61 % 1.63 %
Volatiliteetti 1 vuosi 11.42 % 11.34 % 11.37 % 11.34 %
Volatiliteetti aloituspäivästä 10.78 % 10.71 % 10.73 % 10.71 %
Sharpen luku -0.61 -0.6 -0.57 -0.64

Perustiedot

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000210455 FI4000210463 FI4000210471 FI4000210489
Osuussarja Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu
Minimimerkintä 100 000 € 100 000 € 10 000 € 10 000 €
Merkintäpalkkio 0 % 0 % 1,00 % 1,00 %
Lunastuspalkkio 0 % 0 % 1,00 % 1,00 %
Hallinnointipalkkio 0 % 1,00 % 0 % 1,50 %
Säilytyspalkkio 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Tuottosidonnainen palkkio 15 % / HWM - 15 % / HWM -
Juoksevat kulut 0,46 % 1,46 % 0,46 % 1,96 %
Riskiluokka 5 5 5 5

Rahaston säännöt ja avaintietoesite ovat vapaasti saatavissa Front Capital Oy:stä sekä osoitteesta www.front.fi. Rahastoa hallinnoi Front Varainhoito Oy (Y-tunnus:2045142-3, kotipaikka Helsinki), Aleksanterinkatu 48 A 6. krs, 00100 Helsinki. Sijoitusrahaston myynnistä ja salkunhoidosta vastaa Front Capital Oy (Y-tunnus 2045856-1, kotipaikka Helsinki), Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki.

Tämä raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Raportti ei ole kehotus merkitä tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia. Raporttia ei tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perusteena vaan sijoittajan on tutustuttava rahaston avaintietoesitteeseen sekä rahastoesitteeseen, jotka löytyvät osoitteesta www.front.fi. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista emmekä tietojen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Historiallinen tuotto tai tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. On mahdollista, että sijoituksen voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan.

Muut Rahastot