MENU

Front Group

Ammattitaito, rohkeus ja innovatiivisuus – laatusanoja, jotka haluamme sinun kokevan Frontin asiakkaana. Tule keskustelemaan tarpeisiisi parhaiten sopivasta sijoitus- ja palveluratkaisusta.

 

Päätoimipaikka

Pohjoisesplanadi 35 Ab 5.krs, 00100 Helsinki

Puhelin 09-6829 800

Faksi 09-6829 8010

Signal Erikoissijoitusrahasto

Tulosta Rahastoesitteet -ja dokumentit

Trendillä ratsastaen

Front Signal Erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on kvantitatiivista trendi- ja momentum -strategiaa hyödyntämällä saavuttaa mahdollisimman korkea pitkän aikavälin tuotto hyvällä tuotto-riski suhteella. Rahasto sijoittaa ETF -rahastojen kautta pääsääntöisesti viiteen sijoituskohteeseen tasaosuuksin. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sellaisiin sijoituskohteisiin joiden sijoitustoiminnan tavoitteena on seurata tietyn osake-, korko-, luotto-, hyödykeindeksin, tai näiden yhdistelmän, kehitystä. Tietyssä tilanteissa sijoituskohteita voi olla vähemmän kuin viisi tai rahaston varat voivat olla myös kokonaan käteisenä, josta osa voi olla valuuttamääräisenä. Front Signal Erikoissijoitusrahaston sijoituskohteiden koostumus voi vaihdella merkittävästi eri ajankohtina. Rahaston tarkoituksena on tarjota uudentyyppinen ja vahvasti kantaaottava varainhoidon ratkaisu perinteisen varainhoidon rinnalle.

Arvostushistoria

  • A
  • B
  • C
  • D

Omaisuusluokkajakauma

  • Käteinen EUR - 100 %

Tuotto- ja Riskiluvut

A B C D
ISIN FI4000282876 FI4000282884 FI4000282892 FI4000282900
NAV 90.46 90.45 91.17 89.69
1 päivä -0 % -0 % -0 % -0.01 %
1 viikko -0.01 % -0.03 % -0.01 % -0.04 %
1 kuukausi 2.8 % 2.72 % 2.8 % 2.68 %
YTD -2.05 % -2.17 % -2.05 % -2.26 %
1 year 0 % 0 % 0 % 0 %
Aloituspäivästä -2.25 % -2.37 % -2.02 % -2.59 %
Volatiliteetti 30 päivää 7.35 % 7.34 % 7.35 % 7.34 %
Volatiliteetti 1 vuosi 9.02 % 9.02 % 9.02 % 9.02 %
Volatiliteetti aloituspäivästä 9.02 % 9.02 % 9.02 % 9.02 %
Sharpen luku 0 0 0 0

Perustiedot

A B C D
ISIN FI4000282876 FI4000282884 FI4000282892 FI4000282900
Osuussarja Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu
Minimimerkintä 100 000 € 100 000 € 10 000 € 10 000 €
Merkintäpalkkio 0 % 0 % 1,00 % 1,00 %
Lunastuspalkkio 0 % 0 % 1,00 % 1,00 %
Hallinnointipalkkio 0 % 1,00 % 0 % 1,50 %
Säilytyspalkkio 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 %
Tuottosidonnainen palkkio 15 % / HWM - 15 % / HWM -
Juoksevat kulut 0,46 % 1,46 % 0,46 % 1,96 %
Riskiluokka 4 4 4 4

Rahaston säännöt ja avaintietoesite ovat vapaasti saatavissa Front Capital Oy:stä sekä osoitteesta www.front.fi. Rahastoa hallinnoi Front Varainhoito Oy (Y-tunnus:2045142-3, kotipaikka Helsinki), Aleksanterinkatu 48 A 6. krs, 00100 Helsinki. Sijoitusrahaston myynnistä ja salkunhoidosta vastaa Front Capital Oy (Y-tunnus 2045856-1, kotipaikka Helsinki), Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki.

Tämä raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Raportti ei ole kehotus merkitä tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia. Raporttia ei tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perusteena vaan sijoittajan on tutustuttava rahaston avaintietoesitteeseen sekä rahastoesitteeseen, jotka löytyvät osoitteesta www.front.fi. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista emmekä tietojen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Historiallinen tuotto tai tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. On mahdollista, että sijoituksen voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan.

Muut Rahastot