Internet-sivujen käyttöehdot

Ehtojen hyväksyminen
Käydessänne näillä sivuilla hyväksytte samalla alla mainitut ehdot teitä sitoviksi. Eri asiakirjat ja sivujen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

Informointitarkoitus
Nämä Internet-sivut sisältävät yleistä tietoa Front Capital Oy:stä ja sen tuottamista palveluista. Sivujen aineisto on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Front Capital Oy:n käsityksen mukaan kaikki näillä sivuilla esitetty aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. Front Capital Oy ei kuitenkaan takaa tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta.

Mikään näillä sivuilla esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Tehdessään sijoituspäätöksiä sijoittajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimuksensa ja arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liityvistä riskeistä. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan ja vastaa niiden taloudellisesta tuloksesta. Sijoittajan tulee tarvittaessa konsultoida sijoituspäätöksissään omaa vero-, liiketoiminta- tai sijoitusneuvojaansa. Front Capital Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

Sivujen sisältö
Front Capital Oy:llä on ilman ennakkoilmoitusta oikeus milloin tahansa muuttaa sivujen sisältöä tai lopettaa sivujen julkaiseminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti.

Sovellettava laki
Front Capital Oy:n ja näiden sivujen käyttäjien väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Immateriaalioikeudet
Front Capital Oy:llä on tekijänoikeus näillä sivuilla julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Sivujen käyttäjällä ei ole, yksityistä käyttöä lukuunottamatta, oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten hyödyntää sivuilla olevaa suojattua materiaalia ilman Front Capital Oy:n taikka ilmoitetun muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on käyttäjän aina mainittava tekijän tai muun oikeudenhaltijan nimi.

Internet-sivujen käytön analysointi
Front Capital Oy voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja Internet-sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista.

Puhelut
Front Capital Oy:n kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa.

Yritys

Sijoitusratkaisut

Kiinnostutko, jos lupaamme sinulle parasta henkilökohtaista palvelua ja mielenkiintoisia sijoitusratkaisuja?

Lue lisää

Arvostukset

Miten tuotteemme ovat menestyneet? Käy tutustumassa meidän tuotteidemme markkinahintoihin tai analyyseihin.

Lue lisää

Asiakasinformaatio

Tästä löydät tärkeää tietoa mm capit palveluntarjoajana, tuotteista, asiakasluokittelusta ja toimeksiantojen toteuttamisperiaatteista.

Lue Lisää