Tasapainoinen Sijoitusrahasto

Hyvää tuottoa hakevan sijoittajan vahvasti näkemyksellinen kokonaisratkaisu

Front Tasapainoinen on aktiivinen ja kantaaottava sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat tehokkaasti sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen asettamissa puitteissa. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti eri omaisuusluokkiin pääosin niin sanotuilla ETF-tuotteilla. Rahasto sopii sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on pitkä (vähintään viisi vuotta) ja joiden riskinsietokyky on kohtalaisen korkea.

Arvostushistoria

 • A3
 • A4
 • A5
 • A6
 • B3
 • B4
 • B5

Omaisuusluokkajakauma

 • Osakkeet DM - 38.47 %
 • Yrityslainat IG - 17.7 %
 • Käteinen - 14.67 %
 • Yrityslainat HY - 12.22 %
 • Valtionlainat - 11.88 %
 • Osakkeet EM - 5.05 %

Tuotto- ja Riskiluvut

A3 A4 A5 A6 B3 B4 B5
ISIN FI4000041363 FI4000041371 FI4000060421 FI4000060439 FI4000157755 FI4000157763 FI4000157771
NAV 131.9 125.01 129.59 115.1 112.69 125.01 113.05
1 päivä -0.65 % -0.65 % -0.65 % -0.65 % -0.65 % -0.65 % -0.65 %
1 viikko -1.11 % -1.12 % -1.09 % -1.13 % -1.11 % -1.12 % -1.09 %
1 kuukausi -1.94 % -2 % -1.89 % -2.04 % -1.94 % -2 % -1.89 %
YTD 6.42 % 6.11 % 6.69 % 5.91 % 2.4 % 6.11 % 2.67 %
1 year -1.88 % -2.61 % -1.24 % -3.09 % -5.58 % -2.61 % -4.96 %
Aloituspäivästä 31.9 % 25.01 % 29.59 % 15.1 % -4.98 % 8.15 % -0.6 %
Volatiliteetti 30 päivää 6.55 % 6.55 % 6.54 % 6.56 % 6.55 % 6.55 % 6.54 %
Volatiliteetti 1 vuosi 6.38 % 6.39 % 6.38 % 6.39 % 7.11 % 6.39 % 7.1 %
Volatiliteetti aloituspäivästä 7.86 % 7.86 % 7.76 % 7.76 % 8.18 % 7.22 % 8 %
Sharpen luku -0.25 -0.36 -0.15 -0.44 -0.75 -0.36 -0.66

Perustiedot

A3 A4 A5 A6 B3 B4 B5
ISIN FI4000041363 FI4000041371 FI4000060421 FI4000060439 FI4000157755 FI4000157763 FI4000157771
Osuussarja Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu Tuotto Tuotto Tuotto
Minimimerkintä 1 000 000 € 10 000 € 30 000 000 € 100 € 1 000 000 € 10 000 € 30 000 000 €
Merkintäpalkkio 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Lunastuspalkkio 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Hallinnointipalkkio 0,75 % 1,50 % 0,10 % 2,00 % 0,75 % 1,50 % 0,10 %
Säilytyspalkkio 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Tuottosidonnainen palkkio No No No No No No No
Juoksevat kulut 1,13 % 1,88 % 0,48 % 2,38 % 1,13 % 1,88% 0,48 %
Riskiluokka 4 4 4 4 4 4 4