MENU

Front Group

Kompetens, modighet och innovation – kvaliteter som vi vill att du upplever som kund hos Front. Kom och diskutera en placerings- och tjänstelösning som passar dina behov bäst.

 

Läget

Norra Esplanaden 35 Ab 5vån, 00100 Helsingfors

Telefon 09-6829 800

Fax 09-6829 8010

Ränta Specialplaceringsfond

Skriv ut Fondprospekt och -dokument

En aktiv och ställningstagande specialplaceringsfond

Front Ränta Specialplaceringsfond har som mål är att nå så god avkastning som möjligt på lång sikt genom att sprida tillgångarna effektivt inom de ramar som lagen om placeringsfonder och fondens stadgar ställer upp. Fonden placerar globalt på räntemarknaden i huvudsak med så kallade ETF-produkter. Fonden lämpar sig för placerare med relativt kort placeringshorisont, dock minst ett år, som endast vill ha en låg risk för sina placeringar.

Historiska värderingar

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

  • Kontanter - 31.96 %
  • Företagslån HY - 19.21 %
  • Företagslån IG - 43.68 %
  • Statslån - 5.15 %

Avkastning och Risk

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354022 FI4000354030 FI4000354048 FI4000354055
NAV 101.74 101.7 101.78 101.76
1 dag -0.09 % -0.09 % -0.09 % -0.09 %
1 vecka -0.02 % -0.02 % -0.02 % -0.02 %
1 mån 0.62 % 0.62 % 0.63 % 0.64 %
YTD 1.9 % 1.88 % 1.93 % 1.94 %
1 year 0 % 0 % 0 % 0 %
Från start 1.74 % 1.7 % 1.78 % 1.76 %
Volatilitet 30 dagar 1.7 % 1.69 % 1.7 % 1.69 %
Volatilitet 1 år 1.85 % 1.85 % 1.85 % 1.85 %
Volatilitet från start 1.85 % 1.85 % 1.85 % 1.85 %
Sharpe ratio 0 0 0 0

Grundläggande Information

A1 A2 A3 A4
ISIN FI40003544022 FI4000354030 FI4000354048 FI4000354055
Fondandelsserie Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel
Minimiteckning 1 milj. euro 10 000 euro 30 milj. euro 100 euro
Teckningsprovision 0 % 0 % 0 % 0 %
Inlösenprovision 0 % 0 % 0 % 0 %
Förvaltningsprovision 0,25 % 0,35 % 0,1 % 0,45 %
Förvarsprovision 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Avkastningsbundet arvode Nej Nej Nej Nej
Löpande kostnader 0,52 % 0,62 % 0,37 % 0,72 %
Riskklassificering 3 3 3 3

Andra Fonder