MENU

Front Group

Ammattitaito, rohkeus ja innovatiivisuus – laatusanoja, jotka haluamme sinun kokevan Frontin asiakkaana. Tule keskustelemaan tarpeisiisi parhaiten sopivasta sijoitus- ja palveluratkaisusta.

 

Päätoimipaikka

Pohjoisesplanadi 35 Ab 5.krs, 00100 Helsinki

Puhelin 09-6829 800

Faksi 09-6829 8010

Maltillinen Sijoitusrahasto (Uudet säännöt 7.12.2018 alkaen)

Tulosta Rahastoesitteet -ja dokumentit

Malttia Matkaan

Front Maltillinen Sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa keskipitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto valitulla riskitasolla. Rahaston sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri omaisuusluokkien kesken. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa sellaisiin sijoituskohteisiin joiden sijoitustoiminnan tavoitteena on seurata tietyn osake-, korko-, luotto-, hyödykeindeksin, tai näiden yhdistelmään, kehitystä. Tämä tehdään pääasiassa hyödyntämällä ETF-muotoisia pörssilistattuja rahastoja. Front Maltillinen sijoitusrahaston osakeriski on neutraalitilanteessa 20 %. Rahaston tarkoituksena on tarjota Front Strategia Sijoitusrahastoa korkopainotteisempi ja matalariskisempi varainhoidon perusta.

Arvostushistoria

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4
  • B1
  • B2
  • B3

Omaisuusluokkajakauma

Tuotto- ja Riskiluvut

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3
ISIN FI4000148242 FI4000148259 FI4000148267 FI4000148275 FI4000157789 FI4000157797 FI4000157805
NAV 126.36 122.94 129.41 120.61 120.15 122.94 129.41
1 päivä -0.34 % -0.35 % -0.34 % -0.35 % -0.34 % -0.35 % -0.34 %
1 viikko -0.98 % -0.99 % -0.96 % -1 % -0.98 % -0.99 % -0.96 %
1 kuukausi -0.44 % -0.5 % -0.38 % -0.54 % -0.44 % -0.5 % -0.38 %
YTD -2.69 % -3.33 % -2.13 % -3.79 % -2.69 % -3.33 % -2.13 %
1 year -2.3 % -3.03 % -1.66 % -3.56 % -2.3 % -3.03 % -1.66 %
Aloituspäivästä -1.86 % -4.52 % 0.5 % -6.33 % -1.05 % 1.6 % 6.26 %
Volatiliteetti 30 päivää 3.58 % 3.58 % 3.57 % 3.58 % 3.58 % 3.58 % 3.57 %
Volatiliteetti 1 vuosi 3.67 % 3.68 % 3.67 % 3.68 % 3.67 % 3.68 % 3.67 %
Volatiliteetti aloituspäivästä 4.59 % 4.59 % 4.59 % 4.59 % 4.73 % 4.3 % 4.29 %
Sharpen luku -0.54 -0.74 -0.37 -0.88 -0.54 -0.74 -0.37

Perustiedot

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3
ISIN FI4000148242 FI4000148259 FI4000148267 FI4000148275 FI4000157789 FI4000157797 FI4000157805
Osuussarja Kasvu Kasvu Kasvu Kasvu Tuotto Tuotto Tuotto
Minimimerkintä 1 000 000 € 10 000 € 30 000 000 € 100 € 1 000 000 € 10 000 € 30 000 000 €
Merkintäpalkkio 0 % 1,00 % 0 % 2,00 % 0 % 1,00 % 0 %
Lunastuspalkkio 0 % 1,00 % 0 % 2,00 % 0 % 1,00 % 0 %
Hallinnointipalkkio 0,75 % 1,50 % 0,10 % 2,00 % 0,75 % 1,50 % 0,10 %
Säilytyspalkkio 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Tuottosidonnainen palkkio No No No No No No No
Juoksevat kulut 1,13 % 1,88 % 0,48% 2,38 % 1,13 % 1,88 % 0,48 %
Riskiluokka 3 3 3 3 3 3 3

Rahaston säännöt ja avaintietoesite ovat vapaasti saatavissa Front Capital Oy:stä sekä osoitteesta www.front.fi. Rahastoa hallinnoi Front Varainhoito Oy (Y-tunnus:2045142-3, kotipaikka Helsinki), Pohjoisesplanadi 35 Ab, 5. krs, 00100 Helsinki. Sijoitusrahaston myynnistä ja salkunhoidosta vastaa Front Capital Oy (Y-tunnus 2045856-1, kotipaikka Helsinki), Pohjoisesplanadi 35 Ab, 00100 Helsinki.

Tämä raportti on tehty vain informaatiotarkoitukseen. Raportti ei ole kehotus merkitä tai lunastaa sijoitusrahasto-osuuksia. Raporttia ei tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perusteena vaan sijoittajan on tutustuttava rahaston avaintietoesitteeseen sekä rahastoesitteeseen, jotka löytyvät osoitteesta www.front.fi. Vaikka raportin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista emmekä tietojen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Historiallinen tuotto tai tuottotavoite ei ole tae tulevasta tuotosta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. On mahdollista, että sijoituksen voi menettää osittain tai kokonaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan.

Muut Rahastot