MENU

Front Group

Kompetens, modighet och innovation – kvaliteter som vi vill att du upplever som kund hos Front. Kom och diskutera en placerings- och tjänstelösning som passar dina behov bäst.

 

Läget

Norra Esplanaden 35 Ab 5vån, 00100 Helsingfors

Telefon 09-6829 800

Fax 09-6829 8010

Aktie placeringsfond

Skriv ut Fondprospekt och -dokument

Globalt spridd, ställningstagande aktieportfölj

Front Aktie är en aktiv och ställningstagande placeringsfond vars mål är att nå så god avkastning som möjligt på lång sikt genom att sprida tillgångarna effektivt inom de ramar som lagen om placeringsfonder och fondens stadgar ställer upp. Fonden placerar globalt på aktiemarknaden i huvudsak med så kallade ETF-produkter. Fonden lämpar sig för placerare med en lång placeringshorisont (minst fem år) och mycket hög risktålighet, som vill ha en internationellt mycket spridd aktieportfölj.

Historiska värderingar

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

  • Kontanter - 4.69 %
  • Aktier DM - 78.24 %
  • Aktier EM - 17.07 %

Avkastning och Risk

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354105 FI4000354113 FI4000354121 FI4000354139
NAV 104.23 103.98 104.45 103.83
1 dag -0.57 % -0.58 % -0.57 % -0.58 %
1 vecka -1.08 % -1.09 % -1.06 % -1.1 %
1 mån -0.48 % -0.54 % -0.43 % -0.58 %
YTD 11.13 % 10.94 % 11.3 % 10.81 %
1 year 0 % 0 % 0 % 0 %
Från start 4.23 % 3.98 % 4.45 % 3.83 %
Volatilitet 30 dagar 10.12 % 10.11 % 10.12 % 10.11 %
Volatilitet 1 år 13.48 % 13.49 % 13.48 % 13.49 %
Volatilitet från start 13.48 % 13.49 % 13.48 % 13.49 %
Sharpe ratio 0 0 0 0

Grundläggande Information

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354105 FI4000354113 FI4000354121 FI40100354139
Fondandelsserie Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel
Minimiteckning 1 milj. euro 10 000 euro 30 milj. euro 100 euro
Teckningsprovision 0 % 0 % 0 % 0 %
Inlösenprovision 0 % 0 % 0 % 0 %
Förvaltningsprovision 0,75 % 1,5 % 0,1 % 2 %
Förvaringsprovision 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Avkastningsbundet arvode Nej Nej Nej Nej
Löpande kostnader 1,02 % 1,77 % 0,37 % 2,27 %
Riskklassificering 5 5 5 5

Andra Fonder