MENU

Front Group

Kompetens, modighet och innovation – kvaliteter som vi vill att du upplever som kund hos Front. Kom och diskutera en placerings- och tjänstelösning som passar dina behov bäst.

 

Läget

Norra Esplanaden 35 Ab 5vån, 00100 Helsingfors

Telefon 09-6829 800

Fax 09-6829 8010

Modig placeringsfond

Skriv ut Fondprospekt och -dokument

En kapitalförvaltningslösning för placerare med rejäl risktålighet

Front Modig är en aktiv och ställningstagande placeringsfond vars mål är att nå så god avkastning som möjligt på lång sikt genom att sprida tillgångarna effektivt inom de ramar som lagen om placeringsfonder och fondens stadgar ställer upp. Fonden placerar globalt i olika tillgångsklasser i huvudsak med så kallade ETF-produkter. Fonden lämpar sig för placerare med en lång placeringshorisont (minst fem år) och hög risktålighet.

Historiska värderingar

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

  • Kontanter - 16.79 %
  • Företagslån HY - 5.95 %
  • Företagslån IG - 8.87 %
  • Aktier DM - 57.59 %
  • Aktier EM - 8.09 %
  • Statslån - 2.71 %

Avkastning och Risk

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354063 FI4000354071 FI4000354089 FI4000354097
NAV 103.94 103.67 104.15 103.5
1 dag -0.45 % -0.45 % -0.44 % -0.45 %
1 vecka -0.72 % -0.74 % -0.71 % -0.75 %
1 mån -0.11 % -0.17 % -0.06 % -0.2 %
YTD 7.96 % 7.78 % 8.11 % 7.65 %
1 year 0 % 0 % 0 % 0 %
Från start 3.94 % 3.67 % 4.15 % 3.5 %
Volatilitet 30 dagar 6.89 % 6.88 % 6.89 % 6.88 %
Volatilitet 1 år 10.2 % 10.21 % 10.2 % 10.21 %
Volatilitet från start 10.2 % 10.21 % 10.2 % 10.21 %
Sharpe ratio 0 0 0 0

Grundläggande Information

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354063 FI4000354071 FI4000354089 FI4000354097
Fondandelsserie Tillväxtandelsserie Tillväxtandelsserie Tillväxtandelsserie Tillväxtandelsserie
Minimiteckning 1 milj. euro 10 000 euro 30 milj. euro 100 euro
Teckningsprovision 0 % 0 % 0 % 0 %
Inlösenprovision 0 % 0 % 0 % 0 %
Förvaltningsprovision 0,75 % 1,5 % 0,1 % 2 %
Förvaringsprovision 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Avkastningsbundet arvode Nej Nej Nej Nej
Löpande kostnader 1,02 % 1,77 % 0,37 % 2,27 %
Riskklassificering 5 5 5 5

Andra Fonder