Rohkea Sijoitusrahasto

Reippaasti riskiä sietävän sijoittajan tuottohakuinen varainhoitoratkaisu

Front Rohkea on aktiivinen ja kantaaottava sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvä tuotto pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat tehokkaasti sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen asettamissa puitteissa. Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti eri omaisuusluokkiin pääosin niin sanotuilla ETF-tuotteilla. Rahasto sopii sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on pitkä (vähintään viisi vuotta) ja joiden riskinsietokyky on korkea.

Arvostushistoria

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

  • Käteinen EUR - 17.03 %
  • Yrityslainat HY - 6.26 %
  • Yrityslainat IG - 8.93 %
  • Osakkeet DM - 56.66 %
  • Osakkeet EM - 8.14 %
  • Valtionlainat - 2.98 %

Tuotto- ja Riskiluvut

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354063 FI4000354071 FI4000354089 FI4000354097
NAV 99.37 99.25 99.46 99.18
1 päivä 0.02 % 0.02 % 0.03 % 0.02 %
1 viikko 1.2 % 1.19 % 1.21 % 1.18 %
1 kuukausi 0.65 % 0.59 % 0.7 % 0.56 %
YTD 3.22 % 3.18 % 3.24 % 3.15 %
1 year 0 % 0 % 0 % 0 %
Aloituspäivästä -0.63 % -0.75 % -0.54 % -0.82 %
Volatiliteetti 30 päivää 12.45 % 12.46 % 12.43 % 12.45 %
Volatiliteetti 1 vuosi 13.01 % 13.02 % 13 % 13.02 %
Volatiliteetti aloituspäivästä 13.01 % 13.02 % 13 % 13.02 %
Sharpen luku 0 0 0 0

Perustiedot

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354063 FI4000354071 FI4000354089 FI4000354097
Osuussarja Kasvuosuus Kasvuosuus Kasvuosuus Kasvuosuus
Minimimerkintä 1 milj. euroa 10 000 euroa 30 milj. euroa 100 euroa
Merkintäpalkkio 0 % 0 % 0 % 0 %
Lunastuspalkkio 0 % 0 % 0 % 0 %
Hallinnointipalkkio p.a. 0,75 % 1,5 % 0,1 % 2 %
Säilytyspalkkio 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Tuottosidonnainen palkkio Ei Ei Ei Ei
Juoksevat kulut 1,14 % 1,89 % 0,49 % 2,39 %
Riskiluokka 5 5 5 5