Front Kajam Puskuri V Sijoituslaina

Tuottorakenne

Sijoituksen tuotto määräytyy iTraxx Crossover S29 5Y -indeksin 75 viiteyhtiössä mahdollisesti toteutuvien luottovastuutapahtumien perusteella. Sijoituksen kuponkituotto on suuruudeltaan 9,35 % vuodessa. Laskennallinen nimellisarvo, jolle kuponkituotto maksetaan ja johon tuote erääntyy, määritetään viitekorin yhtiöissä toteutuvien mahdollisten luottovastuutapahtumien perusteella. Laskennallinen nimellispääoma on liikkeeseenlaskun yhteydessä 100 %. Puskuri-ehto antaa suojan pääoman menettämisen varalta 9 ensimmäisen luottovastuutapahtuman osalta, erillisessä viiteyhtössä toteutuvat luottovastuutapahtumat pudottavat tämän jälkeen laskennallista nimellisarvoa n. 11,1 % per yhtiö.

Perustiedot

ISIN: XS1844094372
Liikkeeseenlaskija: Danske Bank
Liikkeeseenlaskupäivä: 06.07.2018
Eräpäivä: 15.07.2023
Valuutta : EUR
Luottovastuutapahtumat: 3
Erääntymishinta: 100 %
Ostonoteeraus*:* Indikatiivinen arvo 82.25 %

Arvostushistoria

  • Front Kajam Puskuri V Sijoituslaina
Download Valuation history

Kohde-etuuksien kehitys

  • iTraxx Crossover s29
Kupongin maksupäivät Kuponki (p.a.)*
*indikatiivinen
09.07.2019 9.35 %
09.07.2020
09.07.2021
09.07.2022
09.07.2023

Dokumentit

Luottovastuutapahtumat.pdf
Final terms.pdf