MENU

Front Group

Kompetens, modighet och innovation – kvaliteter som vi vill att du upplever som kund hos Front. Kom och diskutera en placerings- och tjänstelösning som passar dina behov bäst.

 

Läget

Norra Esplanaden 35 Ab 5vån, 00100 Helsingfors

Telefon 09-6829 800

Fax 09-6829 8010

Strukturerade produkter

Föregångare inom strukturerade produkter

Front är en av marknadens mest erfarna utvecklare av strukturerade produkter. Vi erbjuder kunderna individualiserade placeringslösningar tillsammans med många inhemska och internationella emittentbanker. Under tio år har vi genomfört lösningar i Finland motsvarande nästan en miljard euro.

DATUM 18.01.2019
NAMNFRÅGAN ISIN EMISSIONSDAG FÖRFALLODAG KÖPNOTERING
Front Kajam USD Luottokori XS1127961420 07.11.2014 15.01.2020 88.02 %
Front Zeta USD II Sijoituslaina XS1617003477 07.06.2017 15.07.2022 87.14 %
Front Zeta USD III Sijoituslaina XS1629681575 06.07.2017 15.07.2022 85.86 %
Front Zeta USD IV Sijoituslaina XS1677024223 28.09.2017 15.07.2022 83.06 %
Front Orionis Puskuri USD IV Sijoituslaina XS1773692170 02.03.2018 15.01.2023 79.62 %
Front Kajam Puskuri VII Sijoituslaina XS1891759653 02.11.2018 15.01.2024 82.01 %
Front Zeta USD V Sijoituslaina XS1787259982 16.03.2018 15.01.2023 86.55 %
Front Orionis Puskuri USD V Sijoituslaina XS1792116375 28.03.2018 15.01.2023 76.95 %
Front Orionis Puskuri USD VI Sijoituslaina XS1806329725 02.05.2018 15.07.2023 85.36 %
Front Kajam Puskuri V Sijoituslaina XS1844094372 06.07.2018 15.07.2023 76.35 %
Front Kajam Puskuri VI Sijoituslaina XS1879646526 05.10.2018 15.07.2023 78.39 %
Front Orionis Puskuri USD VII Sijoituslaina XS1890139493 26.10.2018 15.01.2024 83.56 %
Front Epsilon XI Suomi Sijoituslaina CH0384863673 03.11.2017 03.11.2022 77.17 %
Front Epsilon XII Suomi Sijoituslaina CH0384863814 07.11.2017 07.11.2022 80.32 %
Front Epsilon XIII Suomi Sijoituslaina CH0411239889 10.05.2018 10.05.2023 90.18 %
Front Epsilon XIV Suomi Sijoituslaina CH0416714894 31.05.2018 31.05.2023 90.70 %
Front Aasia Trend Catcher FI4000109608 23.09.2014 24.09.2019 107.94 %
Front Eurooppa Booster II XS1193132369 27.02.2015 13.02.2020 89.69 %
Front Merak Pankki III Rescue Sijoituslaina DE000CZ44NX1 17.03.2016 18.03.2021 5.11 %
Front Kiina Sijoituswarrantti DE000CZ44M01 30.11.2015 30.11.2020 778.12 €
Front Eurooppa Booster XS1157106052 30.12.2014 30.12.2019 100.31 %
Front Suomi Rescue Sijoituslaina DE000CZ44M92 22.12.2015 30.12.2020 41.43 %
Front Pohjoismaat Luottokori II 2021 XS1060174254 27.05.2014 09.07.2021 96.26 %
Front Rubicon V USD Luottokori XS1286024291 22.09.2015 09.07.2020 116.58 %
Front Pohjoismaat Luottokori 2021 XS1047119364 22.04.2014 09.07.2021 103.05 %
Front Orionis Puskuri USD III Sijoituslaina XS1678626323 28.09.2017 11.07.2022 76.25 %
Front Orionis Puskuri USD VIII Sijoituslaina XS1894572434 07.11.2018 09.01.2024 88.27 %
Front Orionis Puskuri USD IX Sijoituslaina XS1913410152 12.12.2018 09.01.2024 97.45 %
Front Segin USD Sijoituslaina XS1266597506 29.12.2015 15.01.2021 81.86 %
Front Orionis Puskuri USD Sijoituslaina XS1266599460 29.12.2015 15.01.2021 101.20 %
Front Epsilon IV Osaketodistus XS0998142920 05.03.2014 05.03.2019 80.80 %
Front Kajam Puskuri USD II Luottokori XS1143852983 24.02.2015 21.01.2020 78.86 %
Front Lambda Suomi IX Osaketodistus XS1039653578 07.08.2014 08.07.2019 51.11 %
Front Zeta USD Sijoituslaina XS1290044103 19.02.2016 15.01.2021 166.29 %
Front Rubicon III Luottokori XS1118966156 19.12.2014 21.01.2020 80.21 %
Front Kajam Puskuri USD Luottokori XS1119038757 17.12.2014 21.01.2020 85.71 %
Front Rubicon IV SEK Luottokori XS1202870793 15.04.2015 21.07.2020 79.11 %
Front Tseen Eurooppa Sijoitustodistus XS1202800154 28.04.2015 15.07.2020 83.22 %
Front Kajam Puskuri IV NOK Sijoituslaina XS1265883303 28.10.2015 20.01.2021 81.27 %
Front Rubicon VII NOK Sijoituslaina XS1266717179 01.12.2015 15.01.2021 57.52 %
Front Epsilon V Defensive Osaketodistus XS1022797432 25.03.2014 25.03.2019 81.32 %
Front Ceti Luottokori XS1037606073 27.05.2014 21.07.2021 98.81 %
Front Orionis Puskuri USD II Sijoituslaina XS1314947422 03.03.2016 15.01.2021 104.38 %
Front Lambda Suomi V Osaketodistus XS0998205198 01.04.2014 01.04.2019 70.53 %
Front Lambda Suomi VIII Osaketodistus XS1039653495 08.07.2014 08.07.2019 95.82 %
Front Tseen Eurooppa II Sijoitustodistus XS1202742109 19.05.2015 15.07.2020 83.48 %
Front Kajam Puskuri III NOK Luottokori XS1212382847 26.05.2015 21.07.2020 85.01 %
Front Epsilon VIII Suomi XS1212158296 30.06.2015 30.06.2020 104.66 %
Front Rubicon VI Sijoituslaina XS1236497969 30.09.2015 15.07.2020 61.74 %
Front Propus Pankki CH0340814075 16.12.2016 16.12.2021 85.98 %
Front Epsilon X Eurooppa Sijoituslaina CH0344130791 10.03.2017 10.03.2022 67.30 %
Front Kajam V Luottokori XS0978825411 11.10.2013 09.01.2019 96.00 %
Front Kajam VI Luottokori XS0981387904 22.11.2013 09.01.2019 96.00 %
Front Epsilon Pankki III XS0998135635 25.02.2014 25.02.2019 97.69 %

Kaarle Harju

Kundkapitalförvaltare, anknytet ombud, styrelsemedlem, partner

”Med hjälp av strukturerade produkter kan vi svara mot även krävande behov hos kunderna och snabbt utnyttja exceptionella avkastningsmöjligheter som beror på tillfälliga störningar på marknaden. I regel erbjuds produkter som skräddarsytts för ankarplacerare till en större grupp av placerare. Våra kunder uppskattar vår reaktionshastighet, våra individuella produktlösningar, nya idéer samt vår marknadslyhördhet.”

* Köpnoteringen är ett indikativt, icke-bindande Dagens Pris. Dagens Pris uppdateras normalt kl. 13.00 varje bankdag, förutsatt att Front Capital Ab innan den tidpunkten erhållit all nödvändig information från olika marknadsaktörer. Det förverkligade eftermarknadspriset överenskoms och bekräftas alltid skilt med kunden antingen skriftligen eller per telefon. Eftermarknadshandelns transaktionsavgift är 2 % (ingår i det indikativa Dagens pris).