MENU

Front Group

Kompetens, modighet och innovation – kvaliteter som vi vill att du upplever som kund hos Front. Kom och diskutera en placerings- och tjänstelösning som passar dina behov bäst.

 

Läget

Norra Esplanaden 35 Ab 5vån, 00100 Helsingfors

Telefon 09-6829 800

Fax 09-6829 8010

Kapitalförvaltning

Aktiv kapitalförvaltning med passiva och kostnadseffektiva ETF-fonder

Vi är en ställnigstagande och visionär kapitalförvaltare. De placeringsportföljer som vi förvaltar speglar den föränderliga marknadsomgivningen. Vi bygger upp portföljerna med effektiva och förmånliga ETF-fonder (Exchange Traded Fund, börsnoterad fond).

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av kapitalförvaltningsfonder med olika avkastnings- och riskprofiler. Vi diversifierar placeringarna i fonderna globalt i olika egendomsslag. I den individuella kapitalförvaltningen skapar vi en lämplig placeringsportfölj utgående från din livssituation och dina målsättningar. Din personliga kapitalförvaltare och kapitalförvaltningsteamet är alltid tillgängliga för dig.

Vårt rättesnöre är ett långsiktigt portföljförvaltningsarbete där kundens intressen och målsättningar tillgodoses. Vi är inte ute efter snabba vinster. Vår målsättning är att bygga hållbara kundförhållanden som möjliggör samarbete även över flera generationer.