Ränta Specialplaceringsfond

Skriv ut Fondprospekt och -dokument

En aktiv och ställningstagande specialplaceringsfond

Front Ränta Specialplaceringsfond har som mål är att nå så god avkastning som möjligt på lång sikt genom att sprida tillgångarna effektivt inom de ramar som lagen om placeringsfonder och fondens stadgar ställer upp. Fonden placerar globalt på räntemarknaden i huvudsak med så kallade ETF-produkter. Fonden lämpar sig för placerare med relativt kort placeringshorisont, dock minst ett år, som endast vill ha en låg risk för sina placeringar.

Historiska värderingar

  • A1
  • A2
  • A3
  • A4

  • Företagslån IG - 45.63 %
  • Kontanter - 28.88 %
  • Företagslån HY - 20.07 %
  • Statslån - 5.41 %

Avkastning och Risk

A1 A2 A3 A4
ISIN FI4000354022 FI4000354030 FI4000354048 FI4000354055
NAV 102.02 101.97 102.09 102.06
1 dag -0.15 % -0.15 % -0.15 % -0.15 %
1 vecka -0.24 % -0.25 % -0.24 % -0.24 %
1 mån -0.45 % -0.46 % -0.44 % -0.44 %
YTD 2.18 % 2.14 % 2.24 % 2.24 %
1 year 0 % 0 % 0 % 0 %
Från start 2.02 % 1.97 % 2.09 % 2.06 %
Volatilitet 30 dagar 1.43 % 1.43 % 1.43 % 1.43 %
Volatilitet 1 år 1.69 % 1.69 % 1.69 % 1.69 %
Volatilitet från start 1.69 % 1.69 % 1.69 % 1.69 %
Sharpe ratio 0 0 0 0

Grundläggande Information

A1 A2 A3 A4
ISIN FI40003544022 FI4000354030 FI4000354048 FI4000354055
Fondandelsserie Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel Tillväxtandel
Minimiteckning 1 milj. euro 10 000 euro 30 milj. euro 100 euro
Teckningsprovision 0 % 0 % 0 % 0 %
Inlösenprovision 0 % 0 % 0 % 0 %
Förvaltningsprovision 0,25 % 0,35 % 0,1 % 0,45 %
Förvarsprovision 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Avkastningsbundet arvode Nej Nej Nej Nej
Löpande kostnader 0,52 % 0,62 % 0,37 % 0,72 %
Riskklassificering 3 3 3 3

Andra Fonder